+48 727 010 470

Organizacja szkoleń

+48 665 005 158

Porady telefoniczne

Co możemy dla Ciebie zrobić

Nasza oferta –

TEMATYKA PROWADZONYCH SZKOLEŃ I DORADZTWA

Kancelaria doradczo-szkoleniowa WIEDZA SAMORZĄDU I OŚWIATY świadczy usługi doradcze i szkoleniowe dla pracowników samorządowych i oświatowych oraz osób prowadzących prywatne podmioty oświatowe. Właścicielem oraz prowadzącym szkolenia i doradztwo jest Piotr Ciszewski.

pożytek publiczny

POŻYTEK PUBLICZNY

POŻYTEK PUBLICZNY

Udzielanie dotacji na zadania pożytku publicznego

Czytaj więcej
FINANSOWANIE OŚWIATY

FINANSOWANIE OŚWIATY

FINANSOWANIE OŚWIATY

Zasady wykorzystania subwencji i dotacji oświatowych

Czytaj więcej
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW:

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Stypendia i zasiłki dla uczniów

Czytaj więcej
PODATKI I OPŁATY LOKALNE

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Uchwalenie i egzekucja podatków

Czytaj więcej
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Uchwalanie i egzekucja opłat za odpady komunalne

Czytaj więcej

POMOC PUBLICZNA

POMOC PUBLICZNA

Udzielanie pomocy przez organy JST

Czytaj więcej

Prowadzimy szkolenia:

Otwarte

cena szkolenia jest podawana przy ogłoszeniu,

Zamknięte

na zamówienie samorządów i osób prowadzących prywatne podmioty oświatowe – cena szkolenia jest uzgadniana z zamawiającym.

Usługi doradcze obejmują:

  • tworzenie i analizę projektów uchwał i innych aktów prawnych, objętych tematyką działania kancelarii,
  • analizę i doradztwo w zakresie naliczania dotacji oświatowych  – dla samorządu,
  • analizę i doradztwo w zakresie wykorzystania i rozliczania dotacji oświatowych – dla prywatnej oświaty,
    – cena usług uzależniona jest od zakresu materiału i uzgadniana każdorazowo z zamawiającym,
  • kompleksowe porady telefoniczne – w ramach stałej opłaty ryczałtowej,
  • jednorazowe odpowiedzi na pytania w godzinach dyżurów telefonicznych – bezpłatnie dla uczestników szkoleń.