+48 727 010 470

Organizacja szkoleń

+48 665 005 158

Piątkowe porady telefoniczne

Kancelaria doradczo-szkoleniowa
WIEDZA SAMORZĄDU I OŚWIATY

świadczy usługi doradcze i szkoleniowe dla pracowników samorządowych i oświatowych oraz osób prowadzących prywatne podmioty oświatowe – oparte na wieloletnim doświadczeniu właściciela kancelarii Piotra Ciszewskiego.

Strona internetowa kancelarii www.wiedzasamorzadu.pl w latach 2010 – 2019 była serwisem informacyjnym z zakresu finansowania oświaty i zadań pożytku publicznego, podatków i opłat lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pomocy publicznej oraz pomocy materialnej dla uczniów – pod taką samą nazwą. Obecnie również będą publikowane nowości prawne z powyższego zakresu oraz oferty szkoleń.

Co możemy dla Ciebie zrobić

TEMATYKA PROWADZONYCH SZKOLEŃ I DORADZTWA

Kancelaria doradczo-szkoleniowa WIEDZA SAMORZĄDU I OŚWIATY świadczy usługi doradcze i szkoleniowe dla pracowników samorządowych i oświatowych oraz osób prowadzących prywatne podmioty oświatowe. Właścicielem oraz prowadzącym szkolenia i doradztwo jest Piotr Ciszewski.

FINANSOWANIE OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ

FINANSOWANIE OŚWIATY
SAMORZĄDOWEJ

FINANSOWANIE OŚWIATY
SAMORZĄDOWEJ

Zasady obliczania i planowania w budżetach jednostek samorządu terytorialnego

Czytaj więcej
FINANSOWANIE OŚWIATY PRYWATNEJ

FINANSOWANIE OŚWIATY
PRYWATNEJ

FINANSOWANIE OŚWIATY
PRYWATNEJ

Zasad tworzenia i organizacji prywatnych podmiotów oświatowych, prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne.

Czytaj więcej
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW:

POMOC MATERIALNA
DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA
DLA UCZNIÓW

Stypendia i zasiłki dla uczniów

Czytaj więcej
PODATKI I OPŁATY LOKALNE

PODATKI I OPŁATY
LOKALNE

PODATKI I OPŁATY
LOKALNE

Uchwalanie podatków

Czytaj więcej

EGZEKUCJA
ADMINISTRACYJNA

EGZEKUCJA
ADMINISTRACYJNA

Egzekucja podatków i opłat

Czytaj więcej
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

ODPADY
KOMUNALNE

ODPADY
KOMUNALNE

Uchwalanie opłat za odpady komunalne

Czytaj więcej

POMOC
PUBLICZNA

POMOC
PUBLICZNA

Udzielanie pomocy przez organy JST

Czytaj więcej
pożytek publiczny

POŻYTEK
PUBLICZNY

POŻYTEK
PUBLICZNY

Udzielanie dotacji na zadania pożytku publicznego

Czytaj więcej
dotacje celowe

DOTACJE
CELOWE

DOTACJE
CELOWE

Zasad i procedur udzielania dotacji celowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w innych trybach niż tryb pożytku publicznego.

Czytaj więcej

Prowadzimy:

 • szkolenia dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu finansów publicznych
 • szkolenia dla sekretarzy z zakresu tworzenia uchwał podatkowych, uchwał w sprawach opłaty za gospodarowanie odpadami i uchwał dotacyjnych oraz decyzji administracyjnych
 • szkolenia dla pracowników podatkowych w samorządzie w zakresie podatków i opłat lokalnych, procedury podatkowej, pomocy publicznej i egzekucji administracyjnej
 • szkolenia dla samorządowych pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi
 • szkolenia dla pracowników oświatowych w zakresie finansowania oświaty samorządowej i dotowania oświaty prywatnej
 • szkolenia dla samorządowych pracowników udzielających pomocy materialnej dla uczniów
 • szkolenia dla niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w zakresie uzyskania, wykorzystania i rozliczania dotacji oświatowych

Forma szkoleń:

Stacjonarne

Szkolenia realizowane w salach szkoleniowych, prowadzone przez Piotra Ciszewskiego z wykorzystaniem dedykowanych materiałów szkoleniowych, cena szkolenia jest podawana w ogłoszeniu.

Na zamówienie

Szkolenia można realizować w dogodnym miejscu i czasie na zamówienie samorządów oraz osób prowadzących prywatne podmioty oświatowe – cena szkolenia jest uzgadniana z zamawiającym.

Szkolenia online - webinar

Interaktywny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio i wideo w czasie rzeczywistym. Wykorzystywane rozwiązanie technologiczne  umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo”.

Usługi doradcze obejmują:

 • tworzenie i analizę projektów uchwał i innych aktów prawnych, objętych tematyką działania kancelarii,
 • analizę i doradztwo w zakresie naliczania dotacji oświatowych  – dla samorządu,
 • analizę i doradztwo w zakresie wykorzystania i rozliczania dotacji oświatowych – dla prywatnej oświaty,
  cena usług uzależniona jest od zakresu materiału i uzgadniana każdorazowo z zamawiającym,
 • kompleksowe porady telefoniczne – w ramach stałej opłaty ryczałtowej,
 • jednorazowe odpowiedzi na pytania w godzinach dyżurów telefonicznych – bezpłatnie dla uczestników szkoleń.
Wybierz szkolenie dla siebie

OFEROWANE  AKTUALNE SZKOLENIA

Serdecznie zapraszamy na szkolenia prowadzone przez Piotra Ciszewskiego.
Jednocześnie informujemy, że szkolenia Piotra Ciszewskiego, dotychczas organizowane przez inne firmy szkoleniowe – obecnie będzie organizować WIEDZA SAMORZĄDU I OŚWIATY.

Aktualności

ZMIANY W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

  Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 8 września 2021 r. pod pozycją 1648 została opublikowana ustawa z dnia 11 ...

Czytaj więcej

WSTRZYMANIE BIEGU TERMINÓW ZAŁATWIANIA SPRAW I ZAWIADAMIANIE O UCHYBIENIU TERMINU PRZEZ STRONĘ – WPROWADZONE PRZEZ TARCZĘ ANTYKRYZYSOWĄ 6.0

  Informujemy, że z dniem 16 grudnia 2020 roku, na podstawie art. 15zzzzzn1 i art. 15zzzzzn2 ustawy z dnia 9 grudnia ...

Czytaj więcej

Zapisz się, aby otrzymywać informacje o ofercie i aktualnych promocjach.

Osoba i laptop