Piotr Ciszewski

Piotr Ciszewski

właściciel kancelarii

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, były wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz członek Kolegium RIO, a także radca i członek Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

Ekspert w zakresie finansowania oświaty i zadań pożytku publicznego, pomocy materialnej dla uczniów, podatków i opłat lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pomocy publicznej oraz egzekucji administracyjnej.

Posiada 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i doradztwie dla pracowników samorządowych oraz osób prowadzących prywatne podmioty oświatowe – w zakresie powyższych zagadnień.
Specjalista w tworzeniu, ocenie i analizie uchwał i aktów prawnych wydawanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z zakresu finansów publicznych.

Autor publikacji książkowych z tematyki dotacji oświatowych i pomocy materialnej dla uczniów. W latach 2010 – 2019 autor i wydawca internetowej strony informacyjnej www.wiedzasmorzadu.pl a od maja 2019 roku właściciel oraz prowadzący szkolenia i usługi doradcze w kancelarii WIEDZA SAMORZĄDU I OŚWIATY