Książka

Dotacje oświatowe

  • Seria: Sektor publiczny w praktyce
  • Wydanie: 6
  • Rok: 2021
  • Autor: Piotr Ciszewski, Wojciech Lachiewicz, Agnieszka Pawlikowska, Daria Pietrzykowska, Grzegorz Pochopień, Liliana Zientecka

 

Opis: Praktyczne omówienie zasad ustalania, udzielania i wykorzystania dotacji oświatowych. Poradnik uwzględnia liczne zmiany w stosunku do poprzedniego wydania. Książka została wzbogacona o liczne przykłady i schematy ilustrujące zagadnienie:

  • wyliczenia podstawowej kwoty dotacji – w książce przedstawiono m.in. tabele, które pozwolą uporządkować podstawowe kroki jakie musi wykonać każdy pracownik samorządowy, aby prawidłowo przeprowadzić tę czynność. Przykładowe tabele pozwolą również na prawidłowe udokumentowanie czynności materialno–technicznej jaką jest wyliczenie podstawowej kwoty dotacji,
  • gotowe przykłady obliczenia dotacji na podstawie metryczki z 2021 r. oraz w oparciu o zapisy rozporządzenia o podziale subwencji na 2021 r.,
  • aktualizacji kwot dotacji – przykłady obliczania miesięcznej wartości dotacji po aktualizacjach,
  • rozliczania dotacji na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • sposoby klasyfikacji wydatku w zakresie dotacji w JST.

 

Okładka książki