Książka

Pomoc materialna dla uczniów. Stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne

  • Seria: Sektor publiczny w praktyce
  • Wydanie: 2
  • Rok: 2020
  • Autor: Piotr Ciszewski, Agnieszka Pawlikowska

 

Opis: Książka „Pomoc materialna dla uczniów” jest poświęcona tematyce pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanej w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz pomocy o charakterze motywacyjnym wypłacanej w postaci stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Publikacja zawiera chronologiczny układ działań niezbędny przy udzielaniu i wypłacaniu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Przeznaczona jest głównie dla osób zajmujących się udzielaniem świadczeń pomocy i ewentualnych świadczeniobiorców.

Okładka książki